ZNP CHOJNICE
INFORMACJA NR 49/ sierpień / 2014
KOLEŻANKI I KOLEDZY,

25 sierpnia KOL. SŁAWOMIR BRONIARZ - Prezes ZNP zwrócił się do Prezesów Okręgów z prośbą o włączenie struktur oddziałowych ZNP do ogólnopolskiej akcji ZNP„ Jedz jabłka w szkole i przedszkolu”, aby wszystkim uczniom umożliwić spożywanie świeżych owoców i warzyw /m.in. pomidorów, marchewki, kapusty, kalafiorów, jabłek, gruszek, winogron/. Po konsultacji z SEKRETARIATEM ZOP ZNP - Prezes okręgu ZNP podjęła decyzję o przesłaniu pisma do wszystkich JST województwa pomorskiego z prośbą o poparcie akcji ZNP i włączenie się JST w dystrybucję owoców i warzyw we wszystkich szkołach i placówkach naszego województwa. Proszę wszystkich prezesów oddziałów o poinformowanie okręgu pomorskiego ZNP o przystąpieniu JST do akcji ZNP w terminie do dnia 1 września br.


Inicjatywa ZNP  JEDZ  JABŁKA  W  SZKOLE  I  PRZEDSZKOLU - Pismo do JST

"Jedz jabłka na zdrowie!” – mówił 21.08.2014 prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej w Warszawie.

 

 
Uchwała Nr 14/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP

Uchwała Nr 14/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

Więcej…
 
Apel Prezydium ZG ZNP

Koleżanki, Koledzy!

21 marca 2014 roku Sejm RP przegłosował bez poprawek projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, wprowadzający do szkół stanowisko asystenta nauczyciela.

Wątpliwości i sprzeciw Związku Nauczycielstwa Polskiego budzi zapis przyjęty w brzmieniu:


„W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe lub wspieranie osoby, o której mowa w ust.1a. Asystent nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia lub osoby, o której mowa w ust.1a".

Więcej…
 
P o d z i ę k o w a n i a
Przyjmijcie moje szczere podziękowania za udział w Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty w Warszawie 23 listopada br.

Koleżanki, Koledzy!

Jestem pełen uznania dla wszystkich, którzy włączyli się w akcję protestacyjną ZNP pod hasłem „Dość tego!” i przyjechali na manifestację.
Więcej…
 
Protest 23 listopad

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 8
© Copyright 2009 PR-POINT