Zobowiązanie nauczycieli do realizowania na terenie szkoły

Zobowiązanie nauczycieli do realizowania na terenie szkoły 40-godzinnego tygodnia czasu pracy niesie ze sobą konsekwencje prawne i finansowe dla samorządów .

http://pomorskie.znp.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=557:zobowizanie-nauczycieli-do-realizowania-na-terenie-szkoy-40-godzinnego-tygodnia-czasu-pracy-niesie-ze-sob-konsekwencje-prawne-i-finansowe-dla-samorzdow-

 

 
© Copyright 2009 PR-POINT